Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w Przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka.

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: Magdalena Dominiak

Grupa I Biedronki (3-latki)

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Mróz
Pomoc nauczyciela: Paulina Cholewińska
Nauczyciel: Magdalena Krawczuk

Grupa II Pszczółki (4-latki)

Nauczyciel prowadzący: Daria Niewińska
Pomoc nauczyciela: Agnieszka Stankiewicz
Nauczyciel: Marta Ołdziejewska

Grupa III Motylki (5-latki)

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Dominiak
Pomoc nauczyciela: Anna Koniecka

Język angielski

Musical Babies

Basen

Pływalnia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok

Współpraca z psychologiem

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Błękitny Delfin", ul. Krucza 14/1 Wasilków

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ