Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego